TINT

Impregnácia kameňa AKEMI

Impregnácia kameňa je jednozložkový produkt na báze oligomérnych alkaloxyloxanov s riedidlom s dlhoročnou účinnosťou. Slúži pre hydrofóbne ošetrenie nasiakavého prírodného i umelého kameňa aj na zvislých alebo naklonených plochách. Je vysoko účinný najmä u hmôt s nízkou hodnotou Ph. Odoláva poveternostným vplyvom a nežltne. U väčšiny kameňov nemení farbu. Výnimočne môže u niektorých druhov dôjsť k nepatrnej zmene / napr. kvarcit, serpentin, rula/.

 Návod na použitie:

1. Plocha musí byť čistá a suchá.
2. Spotrebu a účinnosť je potrebné zistiť na malej skúšobnej ploche.
3. Optimálna teplota pre nanášanie je 5°C - 25° C . Pri aplikácii a po dobu zretia impregnácie ju chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred vlhkosťou.
4. Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním, minimálne dvakrát podľa nasiakavosti.
5. Impregnáciu, ktorá nenasiakla je potrebné do 30 min. po nanesení z plochy zotrieť handrou veľmi mierne navlhčenou nitroriedidlom. Na leštených plochách sa doporučuje preleštenie (napr. flanelom, silonovým kotúčom).
6. Účinnosť proti vode nastane za 4 až 6 hodín.

Upozornenie:

• Impregnáciu nepoužívajte na hmoty s nenasiakavým povrchom a sádru.
• Nesmie sa dostať do kontaktu s umelými hmotami , ktoré nie sú odolné voči riedidlám, so sklom, lakovanými dielmi alebo rastlinami. Pri nedodržaní zásad aplikácie môže vytvárať závoje alebo mapy.
• Výdatnosť: 1 - 5 m2/l podľa nasiakavosti podkladu.
• Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly.
• Skladovateľnosť v chlade a na dobre vetranom mieste v dobre uzavretých obaloch min. 1 rok.

 Cena: 5€/liter (pri väčšom množstve dohoda možná)

KONTAKT

Ing. Martin Thurzo

tint@tint.sk

0905960068